Związki występujące w środkach dezynfekcyjnych

Związki występujące w środkach dezynfekcyjnych charakteryzuje silna toksyczność. Za tego rodzaju działaniem idzie jednak wysoka aktywność biologiczna, która warunkuje niszczenie drobnoustrojów w postaci bakterii, wirusów i grzybów. Związki występujące w środkach dezynfekcyjnych Do najczęściej występujących [...]