Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny to choroba dotycząca płodu, a następnie noworodka, która przebiega w sposób bezobjawowy u matki. Zjawisko to może pojawić się gdy kobieta posiada krew z czynnikiem RH-, a mężczyzna RH+. Dochodzi wówczas do sytuacji, [...]