Niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe to zespół objawów, który wynika z hipoksji (niedotlenienia) płodu oraz noworodka w okresie przed, śród i poporodowym. Stanowi ono główną przyczynę zgonu dziecka w okresie okołoporodowym. Niedotlenienie okołoporodowe Niedotlenienie okołoporodowe to często występująca [...]