Reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne

Reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne stanowią odpowiedź organizmu na działanie promieni UV. W wyniku jego działania dochodzi do zmian w strukturze łańcucha DNA, które spowodowane są tworzeniem się dimerów pirymidynowych prowadzących do mutacji tkanek skóry, a [...]